Aşık Edebiyatı ve Aşıkların Sınıflandırılması

  • Âşıkların Sınıflandırılması Bilimsel çalışmanın esası sistemli çalışma ve sistemli yazmadır. Bu sebeple bu konuda çalışanlar konuyu bilimsel olarak değerlendirmişler ve âşıkları çeşitli açılardan sınıflandırmışlardır. Biz burada bütün sınıflamaları değil, öne çıkan bazılarını vermekle yetineceğiz. Eğitim Durumlarına Göre Âşıklar Bu hususta ilk sınıflamayı Fuad Köprülü yapmış ve şairleri iki başlık altında…

Başa dön tuşu