Anlam Genişlemesi

  • Kelimede (Sözcükte) Anlam Kelime (Sözcük) Bilgisi A. Anlam Bakımından Sözcükler Gerçek Anlam (Temel Anlam) Yan Anlam Mecaz Anlam Deyim Anlam Terim Anlam Argo Anlam Soyut Anlam Somut Anlam Genel ve Özel Anlam B. Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri Eş Anlamlı Sözcükler Yakın Anlamlı Sözcükler Zıt Anlamlı Sözcükler Eş Sesli Sözcükler İkilemeler…

  • Anlam (Mana) Nedir? Türleri, Özellikleri, Örnekler Anlam (mana): Bir sözcüğün, bir cümlenin ya da bir sözün anlattığı düşünce, zihnimizde canlandırdığı şey. Dilbilim açısından sözcükler, bir ses topluluğu olmalarının dışında belli bir anlam yüklenmiş birimler olarak ele alınır. Hiç bir anlamı olmayan ses gruplarına sözcük denemez. Sözcükler kullanılışlarına göre çeşitli anlamlar taşırlar.…

  • Anlam Genişlemesi Nedir? Özellikleri, Örnekleri Bir göstergenin, sınırlı bir gösterilen alanına sahipken genelleşerek daha geniş, daha kapsayıcı bir anlam alanı kazanmasına anlam genişlemesi denir. ♦ Bir sözcüğün dar anlamdan genel anlama geçerek değişmesidir. ♦ Anlam genişlemesi daha çok, toplumsal değişmeler nedeniyle ortaya çıkar. ♦ Örneğin, “araba” sözcüğü eskiden sadece “atlı araba’yı…

Başa dön tuşu