Ağıt Örnekleri

  • Ağıt Nedir? Özellikleri, Örnekleri. Türklerde Ağıt Geleneği Ağıt Nedir? Ağıt, genellikle bir ölüm’ün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türküsüdür. Doğal afetler, ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözlerdir. Ağıt söylemeye ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir. Ağıtın…

Başa dön tuşu