Zemzeme kimin eseri

  • Zemzeme – Recaizade Mahmut Ekrem Zemzeme, Recaizade Mahmut Ekrem‘in şiir kitabının (1885) adıdır. Arapça kökenli Zemzeme kelimesi; “melodi, mırıltı, nağme, hoş ses” gibi anlamlara karşılık gelmekte. Zemzeme, üç kitap olarak yayımlandı; Recaizade Mahmut Ekrem’in yeni bir anlayışla ya­zılmış şiirlerini kapsar. Özellikle Zemzeme 3’ün önsözünde şiir anla­yışını açıklamış, üstü ka­palı bir biçimde…

Başa dön tuşu