Etiket: Yorumbilim nedir?

Nedir?

Hermenotik Nedir?

Hermenotik (Yorumbilim) İsmini Yunanlıların haberci ve bilge tanrısı “Hermes”ten alan akımın kökleri, orta çağda kutsal metinleri anlamlandırmak ve metinlere derinlemesine nüfuz etmek üzere oluşturulmuş yönteme dayanır. Yorumbilim olarak da …