Yeterlik Fiili

  • Yapısına Göre Sözcükler: Basit, Türemiş, Birleşik Sözcükler ve Özellikleri Türkçede sözcüklerin yapısı incelendiğinde bazılarının; yapım eki almadan (göz, gözler), bazılarının yapım eki alarak (göz-lük, göz-le-m) kullanıldığını; bazılarının ise iki sözcüğün bir araya gelmesiyle (gözbebeği, gözalıcı) oluştuğunu görüyoruz. Buna göre, Türkçede sözcükler, yapı bakımından üçe ayrılır: 1. Basit Sözcük 2. Türemiş…

Başa dön tuşu