Yekahenk Gazel nedir?

  • Yek-Âhenk Gazel Nedir? Özellikleri, Örnekleri Yek-Âhenk Gazel, tüm beyitlerinde aynı konuyu işleyen (konu birliği olan) gazele yek-ahenk gazel denir. Bir başka ifadeyle her beyti başlı başına bir cümle ve müstakil (bağımsız) bir şiir olmakla berâber böyle beyitlerin bir duygu ve düşünce (aynı tema/konu) merkezi etrafında birbirini bütünlemesiyle meydana gelen gazel’dir.…

Başa dön tuşu