Yabancı Dillerin Türkçeye Etkisi

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Cumhuriyet Döneminde Türkçe

    Cumhuriyet Döneminde Türkçe CUMHURİYET SONRASI TÜRK NESRİ Cumhuriyet devri Türk nesrindeki gelişmelerin önemli bir yönünü hiç şüphesiz Türkçedeki gelişmeler oluşturur. Bu sebeple önce 1923-2010 döneminde Türkçenin durumuna kısaca değinmek faydalı olacaktır. Cumhuriyet Döneminde Türkçe Cumhuriyet devrinde dili olumlu veya olumsuz yönde etkileyen bazı gelişme veya olaylar mevcuttur. Genelde edebiyatın, özelde…

Başa dön tuşu