Türkçe öğretimi

  • Dil-Eğitim “Erdem başı tıl.” Erdemin (faziletin, iyiliklerin,üstün değerlerin) başı dildir. Binlerce yıldan kalma bir sav (atasözü)… 904 yıl önce bu savı derleyip saptayan Kâşgarlı Mahmut şöyle açıklıyor: Çünkü güzel söz söylemesini bilen şerefe erişir. Çağdaş anlayışa göre bu açıklama, dil ve düşünce incisi bu atasözünün gerçek değerine, yeterince, yaklaşamamıştır. Konuya…

  • Ana Dil Nedir? Ana Dili Nedir? Ana dil nedir? Bugün ses yapısı, şekil ve anlam bakımından birbirinden az ya da çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen bir tarihte birleştikleri ortak dil: Ana Türkçe, Ana Moğolca, Ana Altayca, Lâtince vb. Kendisinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dil.…

Başa dön tuşu