Türk Edebiyatında Sohbet Söyleşi

  • Sohbet (Söyleşi) Yazı Türü ve Özellikleri Sohbet (Söyleşi) Nedir? Söyleşi anlamındaki Arapça’dan dilimize geçmiş olan sohbet kelimesi, iki anlam içerir: 1. Arkadaşlık, yârenlik; 2. Konuşma, görüşme, birlikte oturup söyleşme. Makalelerin bir konuşma havası içinde daha senli benli olarak yazılan tarzına sohbet (söyleşi) denir. Gazete ve dergi yazılarındandır. Bu tür yazılarda,…

Başa dön tuşu