Türk Edebiyatında Şiir

  • Şiir Türünün Gelişimi ve Türk Edebiyatında Şiir ŞİİR Nazım, manzume sözleri ile karşılanabilen şiirin tanımını en genel ifade ile şöyle yapabiliriz: Şuurla şuuraltının kavşak noktasında belirenin ilgi çekici bir ahenk ile kaleme alınması oluşan yazılı anlatım türüne denir. Yahya Kemal‘e göre şiir, kalpten geçen bir hadisenin lisan halinde tecelli edişidir.…

Başa dön tuşu