Türk Edebiyatında Eleştiri

  • Eleştiri (Tenkit) Yazı Türü ve Özellikleri Eleştiri (Tenkit) Nedir? Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken, zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara eleştiri (tenkit) denir. Eleştiri; edebiyat, sanat veya düşünce ürünlerinin olumlu veya olumsuz yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla yazılır. Eleştiri (tenkit); bir şeye…

  • Eleştiri Türünün Gelişimi ve Türk Edebiyatında Eleştiri Eleştiri veya tenkit kelimesi Fransızca “critique” kavramının karşılığıdır. Pierre Bayle’nin 1695’te yayımlanan eserinin adı “Dictionnaire historique et critique”dir (Ercilasun, 2004: 11). Eleştirinin karşılığı olarak kullanılan Yunancada “hüküm vermek” manasında kullanılan kelime “krites”tir. Fransızca “critique” de buradan türemiştir. Eski dönemlerde eleştirmen, gramerci, ilolog neredeyse…

Başa dön tuşu