Türk Edebiyatında Eleştiri Yazıları

  • Nedir?

    Eleştiri (Tenkit) Yazı Türü ve Özellikleri

    Eleştiri (Tenkit) Yazı Türü ve Özellikleri Eleştiri (Tenkit) Nedir? Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken, zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara eleştiri (tenkit) denir. Eleştiri (tenkit); bir şeye kıymet biçme, o şeyi kıymetlendirme demektir. Aslı Yunanca “Kritikos” kelimesinden gelen “Critic” (hükmetme) karşılığı…

Başa dön tuşu