Etiket: Tevcih sanatı

Nedir?

Tevcih Sanatı

Tevcih Edebî/Söz Sanatı Nedir? Özellikleri, Örnekleri Tevcih: Bir sözün hem medhiyye (övme) hem de yerme (eleştiri) anlamı taşıyabilecek tarzda kullanılması sanatıdır. Bunun bir adı da muhtemelü’z- zıddeyn dir. Örnek: …