Tevcih nedir?

  • Tevcih Edebî/Söz Sanatı Nedir? Özellikleri, Örnekleri Tevcih: Bir sözün hem medhiyye (övme) hem de yerme (eleştiri) anlamı taşıyabilecek tarzda kullanılması sanatıdır. Bunun bir adı da muhtemelü’z- zıddeyn dir. Örnek: Ab-ı hayvandır efendim artığın Bu mısra’da ki âb-ı hayvan hem âb-ı hayât hem de hayvan suyu anlamına gelir. Bu halde mısra’…

Başa dön tuşu