Taşlama ve Yergi Türünün Ustaları

  • Halk Şiirinde Taşlama, Yergi, Beddua Giriş: Halk şiirinde taşlama ve yergiler önemli bir yer tutar. Toplumun bir parçası olan halk şairi, günlük yaşantısı içinde bir takım olumsuz ve gülünç davranışları hicveder; toplumun aksayan yönlerini tenkit eder. Gerçekten de öyle öyle vurdum duymaz insanlar vardır ki; ağıtlar karşısında esner, yiğitlemeler karşısında…

Başa dön tuşu