Taşlama Örnekleri

  • Halk Şiirinde Taşlama, Yergi, Beddua Giriş: Halk şiirinde taşlama ve yergiler önemli bir yer tutar. Toplumun bir parçası olan halk şairi, günlük yaşantısı içinde bir takım olumsuz ve gülünç davranışları hicveder; toplumun aksayan yönlerini tenkit eder. Gerçekten de öyle öyle vurdum duymaz insanlar vardır ki; ağıtlar karşısında esner, yiğitlemeler karşısında…

  • Taşlama, Taşlama Özellikleri, Taşlama Örnekleri Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla koşma nazım şekliyle yazılan bir halk şiiri türüdür. Seyrani, bu türde söylediği şiirlerle tanınmıştır. Taşlamanın Modern şiirdeki karşılığı “satirik“, Divan edebiyatındaki karşılığı “Hicviye“dir. Taşlama Örnekleri: TAŞLAMA (Ruhsatî) Adalet kalmadı hep zulüm doldu Geçti şu baharın…

Başa dön tuşu