söz sanatları

  • Serikat-i Şi’riyye (serikat, intihal, nakize, nazire nedir? Serikat nedir? şiir hırsızlığı, sirkat, akd ü hall) Bir şiirin fikrî kaynakları genel bir niteliğe sahip olduğu zaman bu kaynakların farklı şairler tarafından ortak olarak kullanılması yadırganamaz. Meşhur bir aşk hikâyesi ya da dinî kaynaklı bir söz veya ister gerçek olsun isterse gerçek…

  • Harflerle yapılan oyunlar (Hat Sanatı ve Kaligrafi) İki şekilde yapılır: 1. Harflerin çeşitli nesnelere veya organlara (zülüf, göz, boy, bel) benzemesi esasına dayanır. 2. Harfler noktalı-noktasız, bitişen-bitişmeyen olarak seçilerek yapılır. Her ikisi de Arap harfleri ile yapılır. Divan şiirine mahsustur. Hat Sanatı: Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatıdır.    …

Başa dön tuşu