Sone Örnekleri

  • Sone Nedir? Sone Özellikleri, Örnekleri Sone: İlkin İtalyan yazınında görülen, klasik Avrupa edebiyatında yaygın olarak kullanılmış bulunan, Türk şiirinde az görülen, iki dört dizeli ve iki üç dizeli bölüm olmak üzere 14 dizeden oluşan nazım biçimi. (sonet, sonnet) Uyak örgüsü şöyledir: abba  ccd  ede. Sone nazım şeklini Türk edebiyatında ilk…

Başa dön tuşu