şiir nasıl incelenir?

  • Şiir İnceleme Yöntemi – Şiir İnceleme Planı “Şiir İnceleme Yöntemi” konusu ile ilgili MEB Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımlar şunlardır: OKUMA (METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME)  ŞİİR: 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 2. Şiirin temasını belirler. 3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4.…

  • Bir Şiir Tahlili Örneği: Ahmet Hâşim’in “O Belde” Adlı Şiirinin Tahlili O BELDE’NİN TAHLİLİ Mehmet KAPLAN, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. 2, nu. 3-4,1948, s. 231-244. Metin tahlili her nevi edebî araştırmanın esasını teşkil eder. Yazarın hayat ve muhiti, eserini izah ettiği nisbette işe yarar. Fakat asla ön planda…

Başa dön tuşu