Etiket: Sezgicilikin Özellikleri

Nedir?

Sezgicilik (Entüisyonizm)

Sezgicilik (Entüisyonizm) Özellikleri ve Temsilcileri Sezgicilik (Entüisyonizm), felsefi bir kavram olarak sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik, hem de üstünlük tanıyan felsefe akımıdır. Henri Bergson akımın …