Sezgicilik Akımında Edebi Türler

  • Sezgicilik (Entüisyonizm) Özellikleri ve Temsilcileri Sezgicilik (Entüisyonizm), felsefi bir kavram olarak sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik, hem de üstünlük tanıyan felsefe akımıdır. Henri Bergson akımın kurucusudur, bu nedenle kimi zaman felsefe tarihinde Bergsonculuk olarak adlandırılması da söz konusudur. Sezgiciliğe göre bilginin, özellikle de felsefe bilgisinin kaynağı…

Başa dön tuşu