Şart Birleşik Çekimi

  • Birleşik ve Basit Çekimli (Zamanlı) Fiiller Çekimli fiiller, taşıdıkları kip sayısına göre basit kipli veya basit zamanlı fiiller ve birleşik kipli veya birleşik zamanlı fiiller olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır. A. Basit Zamanlı (Kipli) Fiiller: Basit kipli fiiller, yapılarında şekil ve zaman kavramı taşıyan tek kip bulunan fiillerdir. Tek…

Başa dön tuşu