Özet çıkarmak

  • Anlatım ve Anlatıma Hazırlık Anlatı Nedir? ANLATI: Gerçek ya da kurgulanmış olayları, durumları yer (dekor. mekân), kişi (şahıslar) ve zaman belirterek edebi bir dille anlatma; eş.Tahkiye, öyküleme, hikâye etme. Roman, öykü (hikâye), tiyatro, masal vs. gibi yazınsal türler ya da düzyazı (nesir) ile ifade edilen ve öykü içeren her metin…

Başa dön tuşu