On Hececiler

  • Birinci Kuşak Hece Şairleri ve Özellikleri 1890-1900 yılları arasında veya XX. Yüzyılın ilk yıllarında doğan ve Meşrutiyet’ten sonra edebiyat dünyasına adım atan şairler kuşağının ortak özelliği, hece veznini ve sade Türkçeyi Cumhuriyetin hemen öncesinde Türk şiirinin hâkim vezni (=ölçüsü) hâline getirmiş olmalarıdır. Bunlar arasında; “Hecenin Beş Şairi” veya daha yaygın…

Başa dön tuşu