Etiket: Nazire örnekleri

Nedir?

Serikat-i şi’riyye

Serikat-i şi’riyye (serikat, intihal, nakize, nazire nedir? Serikat nedir? şiir hırsızlığı, sirkat, akd ü hall) Bir şiirin fikrî kaynakları genel bir niteliğe sahip olduğu zaman bu kaynakların farklı şairler …
Nedir?

Nazire nedir? Nazire Örnekleri

Nazire Nedir? Nazire Örnekleri, Özellikleri Nazire: Sevilen şairlerin şiirlerine özellikle gazellerine başka şairler tarafından vezin, kafiye ve redifi aynı olmak şartıyla yazılan şiirlerdir. Nazirelerin en azından örnek alınan şiir …