Naatların Özellikleri

  • Naat Nedir? Özellikleri, Örnekleri Naatlar, Hz. Muhammed’in vasıflarını överek anlatan şiirlerdir. Ka’b bin Züheyr, Arap edebiyatındaki ilk örneğini vermiştir (Hırka hadisesi-caize geleneği). Fars edebiyatından Hakim-i Senayi, Nizami, Attar, Sadi-i Şirazi, Hüsrev-i Dihlevin naat türünde örnekler veren önemli sanatçılardır. Arap edebiyatında “medhiyye”; Fars edebiyatında “sitayiş”; Türk edebiyatında “naat” şeklinde adlandırılmıştır. Naatlarda…

Başa dön tuşu