Etiket: Mutasavvıf şair Edib Harabi

Kimdir?

Edip Harabi (Ahmed Edip)

Edîb Harâbî Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Özellikleri Edib Harabî (d. 1853, İstanbul – ö 1917, İstanbul) Bektaşî şairi. Edîb Harâbî’nin asıl adı Ahmed Edîb’dir. O, şiirlerinde mahlas olarak bazen …