Müstezat örnekleri

  • Nedir?

    Müstezat Nedir? Özellikleri, Örnekleri

    Müstezat Nedir? Müstezat Nazım Şekli Özellikleri, Örnekleri Müstezâd, kelime anlamı olarak çoğalması istenilen, artmış anlamına gelir; bir edebiyat terimi olarak ise gazelden türemiş, her dizesine bir küçük dize eklenmiş, belli vezinlerde yazılmış Divan Edebiyatı nazım biçiminin adıdır. Genellikle mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün vezniyle yazılmış olan gazellerden türetilmiş ve beyitlerin mısra…

Başa dön tuşu