Etiket: Muhammed es-Serahsi kimdir

Kimdir?

Muhammed es-Serahsî

Muhammed es-Serahsî (d. 1009/h.400 -ö. 1090/h.483) Karahanlılar Devri’nde yaşamış Türk asıllı fıkıh bilginidir. Hanefi mezhebine bağlı olan Serahsî’nin İslam bilim dünyasındaki unvanı “İmamların Güneşi’ anlamına gelen Şemsü’l-Eimme’dir. En tanınmış …