Menemenlizâde Mehmet Tahir Eserleri

  • Kimdir?

    Menemenlizade Mehmet Tahir Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

    Menemenlizâde Mehmet Tahir Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Hayatı 1862’de Adana’nın Karaisalı kazasında doğdu. İlköğrenimini Adana Sıbyan Mektebi’nde bitirdi. İstanbul Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’ne girdi. Ardından Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Şûrâ-yı Devlet’te ilk memuriyetine başladı. Ziraat Nezareti Tercüme Odası’nda çalıştı. Mülkiye’den hocası Recaizâde Ekrem’in teşvikleriyle edebiyat âlemine adım attı. 1889’da Adana Maârif…

Başa dön tuşu