Mantıku’t-Tayr

  • Feriddün Attar Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Feriddün Attar (D. Mart, 1145, Kedken, İran – Ö. 1221, Nişabur, İran) Feriddün Attar, Horasan Selçuklularının son zamanlarında 537-540 (1142-1145) yılları arasında Nişabur’da doğmuştur. Asıl ismi “Ebu Hamid Feridüddin Muhammed b. Ebi Bekr İbrahim-i Nişaburi”dir, “Attar” lakabını alması ise eczacılık ve tıp ile…

  • 13. VE 14. YÜZYILLARDA ÖĞRETİCİ METİNLER Tarihî, felsefi ve bilimsel alanlarda, öğretmek, bilgilendirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, kanıları değiştirmek gibi amaçlarla kaleme alınan yazılara öğretici metin denir. Öğretici metin türlerinde bugün olduğu gibi geçmişte de halkın ilgi gösterdiği eserler yazılmıştır. 13-14. yüzyıllarda dinî-ahlaki konularda, tıp, İslam tarihi, din büyüklerinin hayatı, tasavvuf…

Başa dön tuşu