konuyu bulma

  • Konu ile Ana Düşünceyi Nasıl Ayırabiliriz? Ana düşünce bir cümle halinde ifade edilir. Yani ana düşünce sorularında bize bir yargı (hüküm) sorulmaktadır. Yargı da, bir cümle demektir. Buna çok yakın bir soru şekli paragrafın konusunu buldurmaya yönelik sorulardır. Bu nedenle, hem ana düşünce ile konuyu birbirinden ayırmayı hem de bu…

  • Konu Nedir? Nasıl bulunur? KONU: Bir yazıda, bir eserde ya da konuşmada işlenen olay, şahıs, duygu, düşünce, durum, kavram, terim ya da mesele. eş. Mevzû. Bir yazı ya da konuşma ile ilgili olarak; “neden bahsediyor?” sorusuyla kastedilen o yazı ya da konuşmanın “konusu”; asıl neyi savunuyor, vurguluyor, açıklıyor ya da…

Başa dön tuşu