Koçaklama

  • Koçaklama Nedir? Özellikleri, Örnekleri Yiğitçe ve coşkulu bir söyleyişle, savaş ve dövüşleri anlatan, kahramanlık duygularını canlandıran koşma nazım şeklinde yazılan halk şiiri türüdür. Koçaklamalar, epik şiir türüne girer.  Köroğlu ve Dadaloğlu, bu türde söyledikleri şiirlerle tanınmışlardır. Yiğitliği, yiğitleri öven, savaşlardan bahseden koçaklamalar, Divan şiirindeki Hamasi Destan durumundadır. Bunların çoğu ya…

Başa dön tuşu