Kiralık Konak Kahramanları

  • Kitap

    Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

    Kiralık Konak Özeti – Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu‘nun 1922 yılında yayınlanan ilk romanıdır. Yazar, bu romanında Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet kuşakları arasındaki görüş, anlayış ve yaşayış farklılıkları üzerinde durur. Roman, realizmin etkilerini taşır. Kiralık Konak Özeti Naim Efendi, büyük konağın en yaşlı kişisidir. II. Abdülhamit döneminin…

Başa dön tuşu