Kasidelerin adlandırılışı

  • Kaside Türleri: Kasidelerin Adlandırılması Divan Edebiyatında şiirlerin bir “başlığı” yoktur. Şiirler; yazıldığı nazım şekline ek olarak konularından, rediflerinden ya da kafiyelerinden hareketle anılmışlar, adlandırılmışlardır. Örneğin Fuzuli’nin “Su” redifli kasidesi, Ahmet Paşa’nın “Kerem” redifli kasidesi, Nabi’nin “Olaydı” redifli gazeli gibi. Bu durum divan şiirindeki tüm nazım şekilleri için geçerlidir; kasideler için de…

Başa dön tuşu