Kaşgarlı Mahmut’un Eserleri

  • Kimdir?

    Kaşgarlı Mahmut

    Kaşgarlı Mahmut Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Kaşgarlı Mahmut (d. 1008 – ö. 1105) Kaşgarlı Mahmut, XI. yüzyılda yaşayan Türk dil bilginidir. Divânu Lügati’t-Türk adlı eseriyle ünlüdür. Karahanlılar soyundandır. 1072 yılında yazmaya başladığı eserini 1074’te tamamlayarak Bağdat’ta Abbasî halifesi El-Muktedî Billah’a sunmuştu. Eserin el yazması tek kopyası Fatih Millet Kütüphanesi’nde…

Başa dön tuşu