Kaf Dağı kavramı

  • Kaf dağı İslam kozmolojisine (evrenbilim) göre insanların yaşadığı dünya alanını bir kuşak gibi çeviren, aşılması olanaksız dağın adı. Yaygın inançlara göre bütün dağların anasıdır. Kafdağı’nın ardında ne olduğu, kimlerin yaşadığı bilinemez. Söylentilere göre Yecuc-Mecuc tayfası, cinler, melekler Kafdağı’nın ardındadır. Anka kuşu da Kafdağı’nda yaşar. Edebiyata bütün efsanevi özellikleriyle yansıyan Kafdağı,…

Başa dön tuşu