Jargon nedir?

  • Dilin Kullanımdan Doğan Türleri Diller, sosyal, kültürel veya siyasi sebeplerden dolayı tarihî süreç içerisinde bazı değişimler geçirir. Bu değişiklikler sonucunda dillerin hem konuşmada hem de yazıda bazı farklı şekilleri ortaya çıkar. Bu değişimler ile ilgili temel kavramlar ve bunların tanımları şunlardır: Lehçe: Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses,…

Başa dön tuşu