Etiket: istiare

Türk Dili ve Edebiyatı

İstiare (Eğretileme)

İstiâre Asıl anlamı birinden bir şeyi ödünç isteyip almak olan istiare, bir kelimeye aralarındaki benzerlik sebebiyle temel anlamının dışında yeni bir anlam vermektir. İstiarenin temelinde teşbih vardır. Teşbihin iki …