Etiket: Hılye özellikleri

Nedir?

Hilye Nedir? Örnekleri, Özellikleri

Hılye Nedir? Örnekleri, Özellikleri Hılye: Hz. Muhammed’in görünüşünü anlatan man­zum ya da mensur yapıtlara hilye denir. Hılye­lerde peygamberin yüzü, gözü, boyu bosu, yü­rüyüşü, hareketleri ayn ayn tasvir edilir. Hılye sözcüğü …