Hikaye çeşitleri

  • Hikâye (Öykü) Nedir? Türleri ve Özellikleri Hikâye (Öykü), önemli farklılıkları olmakla birlikte “küçük roman” şeklinde tanımlanabilir. Millî kültürümüzün önemli parçalarından “Dede Korkut Hikâyeleri“, “destanlar” ve “halk masalları”nı saymazsak, Avrupaî/Batılı tarzda ilk hikâyeler, Tanzimat Edebiyatı döneminde görülür. İlk hikâye kitabı, Emin Nihat’ın “Müsameretnâme” adlı eseridir. Bu kitapta toplanan hikâyelerin kuruluşu, işlenişi…

Başa dön tuşu