Halk Şiirinde Kafiye Çeşitleri

  • Halk Şiirinde Kafiye (Uyak) Anlayışı Kafiye’nin sözlük anlamı “sonda gelen, arkada gelen” demektir. Edebî kavram olarak da anlamca ayrı, sesçe bir olan kelimelerin mısra sonunda yer alması demektir. Mısra sonundaki ses benzerlikleri vezinden sonra şiire ahenk katan bir başka şekli unsurdur. Arap ve Fars şiirinde dolayısıyla klâsik edebiyat yoluyla Türk…

Başa dön tuşu