Geçiş dönemi edebiyatı yazarları

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

    Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı İslamiyet Sonrası İlk Edebi Eserler-Yazarlar ve Özellikleri İslâmî dönem Türk edebiyatının ilk ürünleri 11. ve 12. yüzyıllarda ortaya çıkar. Bunlardan ilki, Karahanlı Devleti zamanında Hakaniye Türkçesi ile yazılmış olan Yusuf Has Hâcip‘in Kutadgu Bilig‘idir. Aynı yüzyılda yazılmış bulunan Kâşgarlı Mahmut‘un Divânü Lûgati’t-Türk‘ü de İslâmî devir Türk edebiyatının ilk ürünlerindendir.…

Başa dön tuşu