Fenomenolojik Kuram nedir

  • Fenomenolojik Kuram Fenomenolojik kuram kaynağını, metafiziği sona erdirerek somut yaşantıya dönmeyi amaçlayan bir yöntemden alır. Bir felsefi akım olan fenomenoloji, “duyularla algılanan şey olan fenomen” ile ilgilenir. Edmund Husserl ve Martin Heidegger, felsefedeki akımın en önemli temsilcileridir. Fenomen, “görünen nesne” demektir. • Bu anlayışa göre yapılacak bir edebiyat incelemesinde öncelikle…

Başa dön tuşu