evliya menakıpnameleri

  • Menakıbname – Vilayetname Nedir? Menkabe (Menkıbe): Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü hâlleriyle, davranışlarıyla ilgili hikâyeler. Menakıb: Menkıbe şeklinde galat-ı meşhur (yaygın kullanım) olan sözcüğün çokluk hâlidir. Menakıb-name: Menkabelerden bahseden eserlerdir. Menakıb-nameler her ne kadar geniş bir yelpazede yer alsa da türe konu olan kişilerin dinî…

Başa dön tuşu