Epik şiir nedir?

  • Şiir Bilgisi: Şiir Türleri, Özellikleri, Örnekleri Şiir: Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici/etkileyici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır. Edebiyat türlerinin en eskisi şiirdir. Bugüne kadar şiirin birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamalar çağdan çağa, kişiden kişiye değişmiş; kesin bir tanıma ulaşmamıştır. Şiir türü öznel nitelikleri ağır basan…

  • Epik (Destansı) Şiir ve Özellikleri Destansal (Epik) Şiir: Konusu, kahramanlık, yurt sevgisi olan şiirlerdir. Bir ulusun başından geçen tarih olaylarını, toplum ile ilgili sorunları, doğal afetleri ve bu olaylarda kahramanlık gösterenleri anlatır. Olağanüstülüklerle efsaneleşmiş, masallaşmış bu türe Türk edebiyatında destan denir. Aşağıda bir yapay destan örneği verilmiştir. Sultan Mehmet’in Gemileri…

Başa dön tuşu