emprovize

  • İrticâlen Nedir? İrticâl, İrticâlen, Doğaçlama Kelimelerinin Anlamları irticâl (=irticâlen=doğaçlama): a. i. Önceden düşünmeksizin birdenbire çok güzel söz veya şiir söyleme. Bu mânâda irticâlen, bi’l-irticâl, bedâheten, bi’l-bedâhe ve füc’eten kelimeleri de kullanılır. Bu tür şiirlere irticâlî veya bedîhe denir. İrticâl, gönle birdenbire doğan bir düşüncenin en güzel şekilde ifâdesidir. İrticâl kelimesi daha…

Başa dön tuşu