Eleştirel Gerçekçilik özellikleri

  • ELEŞTİREL GERÇEKÇİLİK ÜZERİNE Dr. Duygu Türk/ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Özet Bu çalışma, Roy Bhaskar tarafından, “ontolojik realizm, epistemolojik görecelilik, yargısal rasyonellik” üçlüsünü biraraya getirmekle tanımlanan ve “Marksizme bir katkı” sağlamayı hedefleyen eleştirel gerçekçilik yaklaşımını değerlendirme çabasıdır. Bu amaçla, eleştirel gerçekçiliğin ontolojik ve epistemolojik ilkeleri, bu ilkelerin hangi pozisyonlara…

Başa dön tuşu