Etiket: Eleştirel Gerçekçilik özellikleri

Makale

Eleştirel Gerçekçilik Üzerine

ELEŞTİREL GERÇEKÇİLİK ÜZERİNE Dr. Duygu Türk/ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Özet Bu çalışma, Roy Bhaskar tarafından, “ontolojik realizm, epistemolojik görecelilik, yargısal rasyonellik” üçlüsünü biraraya getirmekle tanımlanan ve “Marksizme …