Etiket: Edebiyatta Türkçülük hareketi

Nedir?

Millî Edebiyat Dönemi Dilde ve Edebiyatta Türkçülük

Millî Edebiyat Dönemi Dilde ve Edebiyatta Türkçülük Türklük konusundaki dağınık araştırma ve çalışmalar, 1890’larda bir bütünlüğe doğru gider. 1876’da Sırpların ayaklanmasıyla başlayan Balkanlardaki bağımsızlık hareketleri, panslavizm düşüncesinin güçlenmesi çözülmeyi …